הוצאת אזרחות ודרכון בולגרי

 

ההורים יוצאי בולגריה? מזל טוב! ייתכן שמגיעה לך אזרחות בולגרית ואירופאית!

המאמר הבא מתייחס להליך קבלת אזרחות עבור "הדור השני"- הילדים של כל אותם בולגרים אשר עזבו את בולגריה בתקופה שבין אפריל 1948 לבין נובמבר 1950.

ככלל, הליך הבקשה לקבלת אזרחות, כולל דרישה למסמכים רבים, תוך הקפדה יתרה על מתן כל הפרטים והמסמכים הנדרשים במלואם. בנוסף, מאחר שבתום ההליך מקבל המבקש אזרחות בולגרית, קיימת הקפדה רבה על הוכחת קשר שמי בין דורי, מצב בריאותי ותעודת יושר תקינה.

המסמכים אותם נדרש המבקש להמציא כחלק מבקשתו הם אלה:

1.  תעודת לידה מקורית של מבקש האזרחות- תעודת הלידה צריכה להיות מופקת לא יותר מ-3 שנים לפני תחילת התהליך. בנוסף, בתעודת הלידה צריך להיות מצוין שם הנעורים של האם. כמו כן, על תעודת הלידה יש לקבל חותמת Apostile.

 

2.  תמצית רישום מקורית מרשות האוכלוסין- תמצית הרישום צריכה להיות מופקת לא יותר מ-3 חודשים לפני תחילת התהליך וכן עליה להיות חתומה בחותמת Apostile.

 

3.  למי ששמו שונה, כך ששם משפחתו אינו זהה לשם המשפחה של ההורה יוצא בולגריה, עליו לקבל מסמך נוסף: תעודה שמנפיק משרד הפנים הכוללת את ההיסטוריה של שינויי השם. גם מסמך זה צריך להימסר במקור, עם חותמת של Apostile.

 

4.  צילום הדרכון הישראלי- ככל שהוארך תוקף הדרכון, יש לצלם גם את הדף בו ניתנה ההארכה לדרכון.

 

5.  צילום תעודת זהות.

 

6. תעודת יושר - כדי להוציא תעודת יושר יש לגשת למשטרה, ולבקש תעודת יושר "עבור תהליך לקבלת אזרחות בולגרית. "FOR THE PURPOSE OF THE PROCEEDINGS FOR BULGARIAN CITIZENSHIP". גם את תעודת היושר יש להגיש במקור ולהחתים בחותמת Apostile.

 

7. תעודה רפואית שהופקה על ידי רופא-  תוצאות בדיקות כשלעצמן אינן מהוות "תעודה רפואית". התעודה צריכה להיות מאושרת ע"י לשכת הבריאות המחוזית (משרד הבריאות). תוקף האישור הינו 6 חדשים בלבד. על התעודה להיות על דף בגודל A4. גם על תעודה זו יש לקבל חותמת  Apostile.

 

8.  2  תמונות פספורט.

 

9.  קורות חיים- על קורות החיים להיות מפורטים.  

 

מסמכים של ההורה הבולגרי אשר מוכיחים את הקשר הבולגרי:

10. תעודת לידה של ההורה שהוא אזרח בולגרי.

11.  צילום דרכון בולגרי.

12. צילום תעודת הזהות הבולגרית. אם שני ההורים בולגרים- צילום תעודת הזהות של שניהם.

 

בדרך כלל זמן לאיסוף כל המסמכים, לרבות חותמת Apostile , הוא כחודש וחצי.  לאחר מכן, זמן הכנת המסמכים ותרגומים בבולגריה לצורך הגשת הבקשה לקבלת אזרחות, אורך כחדשיים.   מייד כאשר המסמכים מוכנים לבקשת האזרחות מגיע שלב הראיון בשגרירות הבולגרית.  בשגרירות מוגשת הבקשה הפורמלית.  החוק הבולגרי קובע כי יש למשרד המשפטים הבולגרי 12 חדשים כדי לבדוק את המועמד החדש, אולם, לאחר כשנה ו-4 חדשים בלבד יש בידכם אזרחות בולגרית, וכפועל יוצא גם אזרחות אירופאית אשר מעניקה לכם מיידית זכות לדרכון אירופאי!

 

בהצלחה!