ארץ מזרח אירופה

"ממרום גילי הלא כ"כ מבוגר (38 שנה) כבר הספקתי לראות דבר אחד או שניים בעולם. שתיים שלוש מלחמות, אהבות, אכזבות, ילדים גירושים, נפילות ועליות. די כמו רובנו. במהלך השנים גם הספקתי לראות כלכלות נופלות קמות ושוב נופלות ושוב קמות, אם נעיין בספרי ההיסטוריה ניווכח שאנו רוכבים על גלגל שאינו נגמר וכנראה גם שימשיך הרבה אחרי שנעזוב..."
 
מאמר מעניין שנכתב ע"י יובל ברק HGS GROUP ישראל