למה להשקיע בבולגריה?

לסביבה פוליטית יציבה וסיכון מדיני נמוך

• חברות בנאט"ו
• חברות באיחוד האירופי
יציבות מקרו-כלכלית ופיננסית
• שיעור צמיחה ריאלי בתמ"ג – 5.0%- (2009)
• שיעור האינפלציה, שינוי שנתי – 0.6% (2009)
• שיעור האבטלה – 9.1% (2009)
• אין סיכוני מטבע, המטבע המקומי צמוד לאירו
• עודף תקציבי במשך 5 השנים האחרונות (3.9%- עבור 2009)
• דירוג אשראי לשיעור ההשקעה על ידי סוכנויות דירוג מובילות
  המסים העדיפים ביותר באיחוד האירופי:
• 10% מס הכנסה תאגידי; 0% באזורים שבהם האבטלה גבוהה
• 10% שיעור מס שטוח על ההכנסה האישית
• פטור ממע"מ למשך שנתיים על ייבוא ציוד לפרויקטים בהשקעה העולה על 5 מיליון אירו, היוצרים לפחות 50 מקומות עבודה
• פחת של שנתיים על מחשבים ועל ציוד חדש לייצור
• הזדמנויות למחיקת הוצאות הקשורות למחקר ופיתוח
• החזקת מס של 5% על דיבידנדים ומכסות נזילות (0% לאזרחי האיחוד האירופי)
  מיקום גיאוגרפי אסטרטגי כגשר בין אירופה לאסיה
  כוח העבודה:
• כוח עבודה רב לשוני ומיומן ביותר
• רמות השכר התחרותיות ביותר באירופה
• 45,000 סטודנטים בולגרים באירופה
• המקום הזול ביותר באירופה מבחינת עלויות תפעול
• תנועה חופשית של ההון
• אין מגבלות על החזרת הרווחים למולדת
• שכר לתקופה מינימאלית של שנה אחת והחזרת עלויות ביטוח לאומי / ביטוח בריאות בתמורה להעסקת צעירים ומעוטי יכולת באמצעות לשכת התעסוקה
• תמיכה כלכלית ממשלתית לפרויקטים מועדפים
• אקלים נפלא, נוף מדהים, מזון ואירוח
 
תמריצים בהתאם לאמנת קידום ההשקעה -
 
1. שירותי מידע ושירותים מנהלתיים מקוצרים
2. שירותים מנהלתיים אישיים
3. טיפול מועדף ברכישת זכות בעלות וזכויות ריאליות מוגבלות על נכס – בין אם הוא פרטי או ציבורי
4. תמיכה כלכלית להכשרה תעסוקתית של עובדים לצרכי פרויקט ההשקעה
5. תמיכה בתשתיות לגבולות ההשקעה – באתר הפרויקט
6. תמיכת המדינה בפרויקטים מועדפים העונים על אחד הקריטריונים הבאים לפחות:
• נפח ההשקעה יהיה לפחות פי שלושה מסכום הסף לאישור על דירוג A (מעל 16 מיליון אירו)
• יצירת עבודות בפעילויות היי-טק או באזורים שאינם מפותחים
• בניית אזורי תעשייה או פארקים טכנולוגיים