סקירה מלאה על שוק הנדל"ן בבולגריה

מה מניע את מעגל מחירי הנדל"ן בבולגריה?
 
זהו המאמר הראשון בסדרה שכותבת פולינה סטויקובה מחברת Bulgarian Properties על שוק הנדל"ן בבולגריה לאור בחינה מדוקדקת שערכה על שוק הנדל"ן באמצעות מחלקת המחקר שעומדת לרשותה.