PMR מדווחת על מגמת עלייה במחירי הדירות

פולינה סטויקובה, מנהלת תפעול ראשי וראש המחקר, חברת PMR*, פרסמה בתאריך 26.07.2012 ניתוח של הנתונים החדשים של המכון הלאומי לסטטיסטיקה (NSI) המראים כי ברבעון השני של 2012, לראשונה מאז תחילת המשבר הכלכלי באירופה, חלה עלייה של 0.2% במחירי הדירות בערים הגדולות בבולגריה. יחד עם זאת המחיר הממוצע שעלה מהסקר היה נמוך כ-500 יורו / מ"ר.
 
פנינו לפולינה ושאלנו האם המחיר הזה מייצג את מחירי הדירות בפלובדיב. היא הסבירה לנו כי המחירים הממוצעים בדו"ח של NSI מבוססים על דירות בבניינים ישנים. דירות יוקרה לא נכללו במדגם כדי להבטיח יכולת השוואה של התצפיות בערים שונות ולאורך זמן. לכן יש פערים אדירים בין המחירים של דירות יוקרה ב-1000 יורו / מ"ר לעומת מחיר ממוצע נמוך מאוד. כמו כן, בפועל הרוב המשמעותי רוכשים כיום בעיקר דירות זולות, גם זה גורם לממוצע להתייצב במקום זה.
פולינה הסבירה כי חברת PMR מנהלת אינדקס מחירים והוא מראה כי המחיר הממוצע של נכסים בפלובדיב בחודש יוני היה 700 יורו / מ"ר. זה מראה זמינות של דירות ב- 1000 יורו / מ"ר וב-500 יורו / מ"ר והממוצע בעיר הוא איפשהו באמצע.

להלן הנתונים כפי שהציגה פולינה בדוח שפורסם ב-26.7.2012.
בדיווח שעבר של חברת PMR אשר נמסר ברבעון השני של 2012, דווח כי מחירי הנדל"ן בבולגריה נשארו יציבים בחודשים האחרונים ומצביעים על תהליך ההתייצבות בשוק הנדל"ן הבולגרי שהחל במחצית השנייה של 2011.
 
החדשות הטובות העולות מן הנתונים הנוכחיים הן שאפילו במקומות שבהם המחירים יורדים, הם לא יורדים ביותר מ-5% ואילו ביותר ממחצית הערים הגדולות בבולגריה, המחירים עלו ב- 0.5% ועד 3%, לעומת הרבעון הקודם.
 
על בסיס שנתי (לעומת רבעון 2 2011) מחירי הדירות ירדו בשיעור ממוצע של 2.6%. מהרבעון הקודם ירידה ריאלית של 0.11% במחיר הדירות הממוצע לאחר האינפלציה (מחושב עם אינדקס המתואם למחירים לצרכן HICP) ו-4.36% ירידה לעומת אשתקד (בהשוואה לרבעון המקביל 2011).
 
על פי נתוני NSI המחיר הממוצע של דירה בערים ברבעון השני של 2012 הוא 453 יורו למ"ר (יורו אחד יותר לעומת המחיר ברבעון הקודם) ומחירי הדירות בסופיה עדיין הגבוה ביותר בקרב הערים הגדולות.
 
להלן מחירי הדירות בערים הגדולות ברבעון השני של 2012:
• סופיה - 745 אירו / מ"ר.
• ורנה - 730 אירו / מ"ר.
• פלובדיב - 486 אירו / מ"ר.
• בורגס - 588 אירו / מ"ר.
• סטארה זגורה - 454 אירו / מ"ר.
• רוס - 445 אירו / מ"ר.
• וליקו טרנובו - 364 אירו / מ"ר.
 
ברבעון השני בשנת 2012 מחירי הדירות בסופיה ירדו ב -0.54% בהשוואה לרבעון הקודם, הירידה לעומת השנה שעברה היא 0.57%. המחיר הריאלי של נכסים בסופיה ירד ב-0.82% בהשוואה לרבעון הקודם וב-2.36% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הירידה המצטברת במחיר הנומינלי של דירות בערים במהלך השנים האחרונות, מאז תחילת המשבר, עומדת על 37.58%, בסופיה הירידה המצטברת היא 41%. הירידה מצטברת במחיר הריאלי מאז תחילת המשבר 42.87% בממוצע עבור נכסים בכל בולגריה ו-46% ירידה במחירי הריאלי של נכסים רק בסופיה.
 
 
להלן השינויים הנומינליים והריאליים במחירי הדירות בערים הגדולות ברבעון השני של 2012:
• סופיה - צמיחה נומינלית (0.54%-) וצמיחה אמיתית (0.82%-)
• ורנה - צמיחה נומינלית (0.69%-) וצמיחה אמיתית (0.97%-)
• פלובדיב - צמיחה נומינלית (2.66%+) וצמיחה אמיתית (2.38%+)
• בורגס - צמיחה נומינלית (0.64%-) וצמיחה אמיתית (0.66%-)
• סטארה זגורה - צמיחה נומינלית (1.41%+) וצמיחה אמיתית (1.13%+)
• רוס - צמיחה נומינלית (1.1%+) וצמיחה אמיתית (0.82%+)
• וליקו טרנובו - צמיחה נומינלית (3.11%+) וצמיחה אמיתית (2.82%+)
 
השינוי הנומינלי והריאלי של המחירים לעומת הרבעון המקביל אשתקד:
• סופיה - צמיחה נומינלית (0.57%-) וצמיחה אמיתית (2.36%-)
• ורנה - צמיחה נומינלית (-5.28%) וצמיחה אמיתית (-6.99%)
• פלובדיב - צמיחה נומינלית (0.72%-) וצמיחה אמיתית (2.5%-)
• בורגס - צמיחה נומינלית (1.02%-) וצמיחה אמיתית (2.8%-)
• סטארה זגורה - צמיחה נומינלית (0.74%+) וצמיחה אמיתית (1.08%-)
• רוס - צמיחה נומינלית (-1.46%-) וצמיחה אמיתית (3.23%-)
• וליקו טרנובו - צמיחה נומינלית (2.11%-) וצמיחה אמיתית (3.87%-)
 
*כל הזכויות שמורות לחברת PMR - 2012 Bulgarian Properties Ltd.